Rahoittajat

Löydä sopiva yritysrahoitus

Kun olet selvittänyt, että olemassa oleva tai tuleva yrityksesi tarvitsee ulkopuolista rahoitusta varmasti, on aika selvittää tulevan rahoituksen lähde.

Tälle sivulle on listattu tärkeimmät rahoittajat Suomessa. Näiden rahoittajien avulla yrityksesi pääsee varmasti eteenpäin!

Yrittäjä etsii rahoittajaa

Työ- ja elinkeinotoimistot

Starttiraha on aloittavalle yrittäjälle maksettava tuki, jonka tavoitteena on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä.

Uudelle yrittäjälle starttiraha on tärkeä tuki. Tuki haetaan työ- ja elinkeinotoimistojen kautta.

On tärkeää huomioida, että starttirahaa tulee hakea ennen yritystoiminnan aloittamista. Jos yritys on jo perustettu, starttirahaa ei myönnetä.

ELY-keskus

ELY-keskukset tarjoavat monipuolista tukea uudelle yrittäjälle, valtiolliset asiantuntijapalvelut ovat keskitettynä ELY-keskuksiin. Taloudellisten tukien lisäksi ELY-keskuskset tarjoavat monipuolista neuvontaa ja valmennusta yrittäjille.Yksi vaihtoehto on ELY-keskusten tarjoama valmistelurahoitus.

Valmistelurahoituksella edistetään yrityksessä jo aikaansaadun lupaavan kehittämisidean edellyttämiä toimenpiteitä. Rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa myöhemmin toteutettavaksi tarkoitetun tutkimus- ja kehittämishankkeen valmistelu.

Valmistelurahoitusta voidaan myöntää myös kansainvälisten tutkimusohjelmien piiriin tähtäävän hankkeen valmistelutyöhön. Rahoitettavat toimenpiteet ovat tyypillisesti lyhytkestoisia selvityksiä ja sisältävät riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Euroopan sosiaalirahaston ohjelman tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta.

ESR-ohjelman rahoitusta käytetään EAKR-ohjelmien rahoituksen kanssa työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

Finnvera

​Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita.

Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja.

Yksityiset rahoituslaitokset

Haenyt.fi edustaa Suomessa yksityisiä rahoittajia. Palvelun kautta rahoitusta voi hakea sekä ennen yritystoiminnan aloittamista että sen jälkeen. Olipa yritysmuoto sitten toiminimi tai osakeyhtiö, rahoitusta voi hakea toimintaan.

Haenyt.fi on Suomen kattavin rahoitusvälittäjä, joka tekee yhteistyötä kymmenien rahoitusyritysten kanssa. Haenyt.fi välittää rahoitustarvehakemuksen kumppaneilleen ja pyrkii tätä kautta löytämään jokaiseen tarpeeseen rahoituksen.

Palvelun kautta yritykset voivat hakea rahoitusta aina 5 miljoonaan euroon asti.

Yritysenkelit

Yritys- eli bisnesenkelit ovat tavallisia asiantuntijoita ja johtajia, jotka haluavat yksityishenkilönä tai oman yrityksen kautta sijoittaa potentiaalisiin yrityksiin.​

Bisnesenkeli voi tyypillisesti sijoittaa 10 000 - 1 000 000 euroa yritystoimintaan, josta hän kiinnostuu.

Jos enkelisijoittaja kiinnostuu yrityksestä, hän yrittää saada mahdollisimman suuren osan yrityksestä omistukseensa mahdollisimman edullisesti.