Bisnesenkeli tuo rahaa ja kokemusta

Bisnesenkelit

Moni yritys saa rahoitusta ja samalla myös muuta apua bisnesenkeleiltä. Keitä nuo enkelit ovat, miksi he sijoittavat yrityksiin ja minkä suuruisista summista yleensä on kyse?

Enkelisijoitus

Enkelisijoitus on vähemmistösijoitus bisnekseen tai hankkeeseen, jolla on kasvollinen omistaja, vetäjä tai omistajatiimi ja johon enkelisijoittaja tarjoaa rahan lisäksi omaan taustaansa liittyvää kokemusta ja osaamista.

Enkelisijoitus on erittäin hyvä keino siirtää vanhempien kokemusta nuorille yrittäjille. Kokeneet voivat tuoda oman aikansa ja varallisuutensa koko Suomen hyödyksi sijoittamalla kasvuyrityksiin. He voivat auttaa hallitustyössä tai neuvoa näitä yhtiöitä muuten.

Enkelisijoittajat voivat käytännössä sijoittaa mihin tahansa toimialaan ja missä tahansa kehitysvaiheessa olevaan yritykseen, mutta erityisesti sijoituksia tehdään alku- ja kasvuvaiheen yrityksiin. Yleensä enkelit sijoittavat yrityksiin, jotka ovat liian nuoria saamaan VC-rahoitusta.

Keitä he ovat?

Suurin osa bisnesenkeleistä ovat tavallisia asiantuntijoita ja johtajia. Ei siis tarvitse olla guru kyetäkseen tukemaan uusien yritysten toimintaa ja kehittämistä.

Potentiaaliset enkelisijoittajat eivät yleensä kerro sijoitusaikeistaan julkisesti. Jos he kertoisivat aikeistaan, saisivat he läpikäytäväksi useita liiketoimintasuunnitelmia. Tämän takia sijoituskohteet löytyvät usein tuttavapiirin tai turvaverkoston kautta.

Helsingin kauppakorkeakoulun vuonna 2009 tehty yksityissijoitustutkimus osoitti, että enkelisijoittajalla on tyypillisesti kaupallinen ja/tai insinöörikoulutus. Tutkimuksen mukaan monella on erityisalana markkinointi ja/tai strateginen johtaminen, joillakin harvemmilla vastaajilla puolestaan rahoitus. Suurin osa enkeleistä ei käy töissä, mutta yli puolet heistä on joskus toiminut yrittäjänä. Suurella osalla (46 %) vastanneista sijoittajista on varallisuutta 1 - 5 miljoonaa euroa. Suurin osa enkeleistä on tehnyt 3 - 5 pääomasijoitusta.

Enkelitoiminta vs. mentoritoiminta

Yritysmentorit ja bisnesenkelit eivät eroa paljon toisistaan. Molemmat auttavat tuomaan yritykselle yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja näkyvyyttä sosiaalisen verkostonsa kautta. Sekä yritysmentoreilla että bisnesenkeleillä on usein laaja verkosto, johon kuuluu asiakkaita, sijoittajia, myyntikanavia ym. Lähes ainoa ero on, että enkelit myös sijottavat yrityksiin.

Miksi he sijoittavat?

Enkelit sijoittavat sekä taloudellisista ja yksityisistä syistä että vastuuntunnon takia:

  • Heidän sijoituksensa mahdollistavat suuren tuoton.
  • He nauttivat saadessaan olla mukana kasvuyrityksen toiminnassa.
  • Heidän sijoituksensa voi jopa luoda työpaikkoja.

Paljonko he sijoittavat?

Enkelisijoittajan pitää varautua myös häviämään sijoituksensa, ja tästä syystä enkelit sijoittavat hyvin varovaisesti. Jos enkelisijoittaja kiinnostuu yrityksestä, hän yrittää saada mahdollisimman suuren osan yrityksestä omistukseensa mahdollisimman edullisesti. Kun yritys ja enkelisijoittaja sopivat hinnasta, enkeli voi tyypillisesti sijoittaa 10 000 - 1 000 000 euroa. Jo 10 000 euron sijoitus kiinnostaa monia uusia yrityksiä.

Sijoituksen syndikaatio

Enkelit sijoittavat usein kontaktien tai enkeliverkostojen kanssa syndikaationa. Tällöin yksi enkeli yleensä toimii Lead Investor -roolissa, ja hän toimii tällöin koko syndikaation puolesta esimerkiksi sijoituskohteen hallituksessa.

Enkelin roolit sijoitusyrityksessä

Sijoituksen tehneet enkelit voivat tukea yritystä esimerkiksi

  • olemalla hallituksen jäsen
  • toimimalla advisorina, mentorina tai valmentajana
  • auttamalla kriisitilanteessa
  • avustamalla lisärahoituksen hankinnassa
  • sijoittamalla itse lisää rahaa yritykseen.

Yhteenveto

Tärkeimmät enkelisijoituksen kohdeyritykselle tuomat edut ovat siis enkelin kokemus ja henkilökohtainen verkosto, hänen tekemä taloudellinen sijoitus sekä yrityksen uskottavuuden kasvattaminen.

Business enkelin rooli menestyvien yritysten luomisessa on suuri. Business enkelit toimivat yleensä erittäin harkiten ja vaativat hyviä liiketoimintasuunnitelmia, ja myös edellyttävät että perustajaosakkailla on tarvittavaa draivia ja substanssiosaamista.

Bisnesenkeli ei aina sijoita yritykseen, mutta tällöinkin yrittäjä saattaa saada arvokasta tietoa ymmärtämällä, miksi kyseinen business enkeli ei ollut halukas sijoittamaan yritykseen juuri nyt. Kannattaa muistaa, että moni alkuidea kehittyy vauhdilla ensimmäisten kuukausien aikana, ja tuote/palvelu saattaa myöhemmin kiinnostaa sijoittajaa joka ensin päätti olla sijoittamatta.