Yritysmuodot ja niiden erot

Yritysmuodot

Yritysmuotoja ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), osakeyhtiö, henkilöyhtiö (avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö) ja osuuskunta.

Yritysmuoto määrittelee muun muassa yrityksen hallintoa, yrittäjän vastuuta, verotusta ja voitonjakoa.

Toiminimi

Toiminimi on yksinkertaisin tapa ryhtyä yrittäjäksi. Erillistä perustamisasiakirjaa ei tarvita, pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin riittää. Toiminimen pyörittämiseen riittää, että kirjanpito ja alv-ilmoitukset hoidetaan kuukausittain ja veroilmoitus tehdään kerran vuodessa.

Yrittäjä tekee kaikki sitoumukset ja sopimukset omalla nimellään ja vastaa kaikista tekemistään sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Yrittäjä ei maksa itselleen palkkaa vaan nostaa yrityksestä varoja niin halutessaan. Ns. palkan sivukulut (eläkevakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut) yrittäjä hoitaa erillisellä yritysvakuutuksella. Kalenterivuoden verot maksetaan arvioidun tuloksen mukaan kuukausittain ennakkoveroina ja lopullinen verotus vahvistetaan tilinpäätöksen perusteella.

Toiminimen lopettaminen on yksinkertaista: toiminimi lopetetaan tekemällä ilmoitus veroviranomaisille ja tarvittaessa myös kaupparekisteriin.

Toiminimi soveltuu sekä yksin yrittävälle että esimerkiksi puolisoille yhteisesti. Toiminimessä yrityksen tulos on yrittäjän verotettava tulo.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiöitä sääntelee Osakeyhtiölaki. Siinä on määritelty osakeyhtiön hallinto (yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja), yhtiön varojen jakaminen, perustamissopimuksen sisältö, yhtiöjärjestyksen sisältö, yhtiön rekisteröiminen, yhtiön osakkeita koskevat säännökset, tilinpäätöksen sisältö jne.

Toisin sanoen osakeyhtiö on tarkoin säännelty yritysmuoto. Sen etuna on, että yrittäjä/osakas voi rajata henkilökohtaista vastuutaan yrityksen sitoumuksista. Osakeyhtiö sopii toimintaan, jossa yhtiöön haetaan ulkopuolista rahoitusta ja jossa osa yrityksen varallisuudesta voidaan jättää yhtiöön.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Henkilöyhtiön perustamiseen tarvitaan aina vähintään kaksi yhtiömiestä (luonnollisia henkilöitä tai yhtiö). Sekä avoin yhtiö että kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiösopimuksella ja yhtiö on ilmoitettava kaupparekisteriin.

Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet vastaavat liiketoiminnasta syntyneistä vastuista koko omaisuudellaan. Kommandiittiyhtiössä taas on aina vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. Vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön sitoumuksista koko omaisuudellaan, äänetön yhtiömies vain pääomapanoksellaan.