Tarvitseeko yrityksesi oikeasti ulkopuolista rahoitusta?

Kartoita ulkopuolisen yritysrahoituksen tarve

Monet yritykset koettavat selvitä mahdollisimman pitkään ilman ulkopuolista rahoitusta. Jotkin niistä pärjäävätkin jopa täysin ilman, mutta silti yli neljäsosa pk-yritysbarometrin vastaajista suunnittelee hakevansa ulkopuolista rahoitusta tänä vuonna. Vaikka yritys pärjäisikin ilman rahoitusta, voi kysyä pystyykö kyseinen yritys olemaan yhtä kannattava ja kasvava kuin yritys joka on vahvistanut pääomarakennettaan.

Miksi useimmat hankkeet tarvitsevat rahoitusta?

Useimmiten edellytyksenä onnistuneelle kasvulle on että yritys on luonut tarvittavat toimintaedellytykset, esimerkiksi hankkinut tarvittavat materiaalit ja ohjelmistot sekä palkannut uutta henkilöstöä ja kouluttanut heidät. Viive investointien tekemisen ja uuden tulon ansaitsemisen välillä luo haasteen kassavirralle. Puutteelliset taloudelliset resurssit ovatkin yksi pääsyy uusien yritysten epäonnistumiseen. Yritykseltä voi yksinkertaisesti loppua rahat, vaikka sillä olisikin hyviä tuotteita ja tyytyväisiä asiakkaita.

Mistä tiedät, tarvitseeko yrityksesi rahoitusta?

Rahoituslaskelman tehtävänä on auttaa yrityksesi kassavirran arvioinnissa. Mikäli yrityksen kassavirta on negatiivinen, ja oman pääoman rakenne heikko täytyy ryhtyä toimeenpiteisiin jotta yritys säilyisi toimintakykyisenä. Rahoituslaskelma kertoo, tarvitsetko rahoitusta ja jos tarvitset, niin kuinka paljon.

Yksinkertaisimmillaan laskelman rahantarve -osassa kuvataan, mitä hankintoja on tehtävä, jotta toiminta pystytään aloittamaan järkevästi. Rahantarve -osiossa on siis kuvattuna myös alkuajanjakso, jolloin yrityksellä on kuluja mutta ei välttämättä myyntituloja. Hyvin tehty rahoituslaskelma osoittaa kohteet, joihin yritys tarvitsee rahoitusta.

Rahoituslaskelma on tarpeellinen sekä yrittäjälle itselleen että asiantuntijoille toimintaa arvioitaessa. Lisäksi mahdolliset liiketoiminnan rahoittajat edellyttävät yritykseltä aina rahoituslaskelmaa.

Tärkeimmät Suomessa olevista rahoittajista on listattuna rahoittajat -sivulla.