Starttiraha on tulevan yrittäjän etu

Starttiraha

Sinulla on liikeidea, jonka uskot olevan kannattava, ja haluat alkaa työskennellä ideasi kanssa saman tien. Ehkä tulet tarvitsemaan ulkopuolista rahoitusta, jotta liikeideasi lähtisi oikeasti lentämään. Mutta koska olet fiksu, tiedät, että sinulla on enemmän neuvotteluvaraa sijoittajien kanssa, jos sinulla on kannattava liiketoiminta. Tai ehkä pärjäät hienosti ilman ulkopuolista rahoitusta. Joka tapauksessa päätät toteuttaa liikeideasi.

Älä kuitenkaan vielä perusta yritystä, sillä sinun voi olla mahdollista saada starttirahaa. Työvoimavirastot voivat tukea aloittavia yrittäjiä starttirahalla, mutta sitä tulee hakea ennen yrityksen perustamista.

Starttirahan tarkoitus

Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä.

Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Starttiraha muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2022 perustuen suuruus on starttiraha on 34,50 euroa/päivä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan mukaan. Lisäosan suuruus on enintään 60 % perustuen määrästä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saa tietoa erilaisista yrittäjäksi aikovien koulutusmahdollisuuksista. Starttiraha ja yrittäjäkoulutus on mahdollista yhdistää joustavasti. Esimerkiksi starttirahan saamisen aikana voi aloittaa yrittäjäkoulutuksen. Työvoimakoulutuksena järjestetään alkaville yrittäjille tarkoitettuja kursseja, jotka ovat koulutettaville maksuttomia. Myös työ- ja elinkeinokeskukset sekä monet oppilaitokset järjestävät sopivaa koulutusta.

Kenelle starttiraha on tarkoitettu?

Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä ei-työttömälle muun muassa palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Ennen starttirahan myöntämistä työ- ja elinkeinotoimisto selvittää, että yrittäjyys on starttirahan hakijalle sopiva työllistymisvaihtoehto. Tuen saamisen edellytyksenä ovat mm. yrittäjäkokemus tai -koulutus, mahdollisuudet kannattavaan toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon kannalta sekä se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.

Starttirahan saamisen edellytyksiä

  • Hakijalla arvioidaan olevan riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan.
  • Perustettavalla yrityksellä on edellytykset kannattavaan toimintaan.
  • Yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.
  • Starttirahan saaja ei saa samaan aikaan muuta valtionapua omiin palkkakustannuksiinsa eikä työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
  • Yritystoiminta ei käynnistyisi ilman myönnettävää starttirahaa.
  • Starttiraha ei vääristä alan kilpailutilannetta.
  • Hakijalla on yrittäjäkokemusta tai yrittäjätoiminnassa tarvittavaa koulutusta.
  • Koulutusta voidaan järjestää myös tukijakson aikana.

Starttirahan saamisen rajoitukset

Starttirahaa ei myönnetä, jos yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo on muulla tavoin turvattu esimerkiksi palkkatuloilla, erilaisilla tuilla tai etuuksilla. Tästä on säädetty tarkemmin julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1346/2002).

Miten starttirahaa haetaan?

Starttirahaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistolta työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella, jossa selvitetään mm. yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelma. Hakemus liitteineen jätetään henkilökohtaisesti TE-palveluiden starttirahaneuvojalle. Liitteenä tulee olla liiketoimintasuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja yrityksen kannattavuuslaskelmat. Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee työ- ja elinkeinotoimisto, joka ottaa huomioon mm. alan yritysten kilpailutilanteen ja uuden yritystoiminnan tarpeen paikkakunnalla.

Starttirahaa koskevat säännökset ovat laissa julkisesta työvoimapalvelusta ja asetuksessa julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista.

Miten työ- ja elinkeinotoimisto päättää starttirahan antamisesta?

Työ- ja elinkeinotoimistot käyttävät lähes aina ulkopuolista asiantuntijaa liikeidean kannattavuuden arvioimisessa ja sen kartoittamisessa, onko yrittäjäksi aikovalla rittävät tiedot ja muut valmiudet. Yleensä asiantuntijoina toimivat esimerkiksi kuntien elinkeinojohtajat tai uusyrityskeskusten tai TE-keskusten henkilökunta. Esimerkiksi uusyrityskeskuksen yritysneuvojan luona voi käydä tekemässä rahoituslaskelman, joka liiketoimintasuunnitelmasi kanssa.

Onko starttiraha veronalaista tuloa?

Starttiraha on veronalaista tuloa eli siitä maksetaan veroa. Starttirahaa voidaan myöntää samanaikaisesti useammalle yrittäjälle, jotka työskentelevät samassa aloittavassa yrityksessä.

Onko starttirahan hakeminen tuskallinen prosessi?

Starttirahan myöntämisen helppoudesta on hyvin erilaisia tarinoita. Jotkut joutuvat vääntämään asiaa pitkään ja toimittamaan työvoimatoimistoon jos jonkinlaisia todistuksia. Toiset saavat starttirahan helposti yhden hakemuksen toimittamalla. Kaikille starttirahan saaneille on kuitenkin yhteistä se, että he ovat tosissaan yritystoiminnan aloittamisen suhteen ja ovat osanneet pitää puoliaan starttieuroja jaettaessa. Ei voi liiaksi korostaa oman aktiivisuuden merkitystä tässäkin asiassa.

Lisävinkkejä hakemiseen löydät muun muassa EMI Yrityslainan laatimasta artikkelista.

Voiko starttirahan saaja nostaa palkaa muualta?

Starttirahapäätöksen ja yritystoiminnan alkamisen jälkeen yrittäjä ei enää voi saada palkkaa muusta työstä eikä opintotukea. Esimerkiksi eläkettä saavalle henkilölle starttirahaa ei myönnetä. Monet muut valtion tukiohjelmat edellyttävät, että yrittäjä ei ole saanut tukea valtion instansseilta aikaisemmin.

Lisätietoja starttirahasta

Koska määräyksissä saattaa tapahtua muutoksia, kannattaa aina tarkistaa viimeisimmät tiedot Työmarkkinatorin verkkosivuilta. Työmarkkinatoria ylläpitää TE-palvelut.